• Verdere expansie was in Antwerpen niet meer mogelijk. De naastliggende panden konden niet worden aangekocht en in de haven van Antwerpen kon enkel een concessie verleend worden voor een beperkte tijd.
  • Van In Aandrijvingen besloot te verhuizen naar Herentals en kocht een gebouw met een magazijn, burelen en parkeerplaats voor 8 wagens. Oppervlakte: 500 vierkante meter. Dikberd 34 Unit 3A in Herentals is nog steeds onze thuisbasis.
  • Gedurende één jaar werkten we vanuit de 2 vestigingen (Antwerpen en Herentals).