• Aangezien de vestiging in Antwerpen geen meerwaarde meer was, beslisten we in 2004 om alle activiteiten te concentreren in de hoofdzetel te Herentals. Onze leveringen deden we zelf dus op logistiek vlak had dit geen gevolgen naar onze klanten toe.
  • Ons aanbod werd ondertussen ook nog verder uitgebreid met o.a. motorreductoren, manchetten, x-ringen, V-seals, Speedy Sleeves enz.
  • De voortdurende groei van het bedrijf leidde ook tot aanwerving van meer personeel.
  • Omdat het cliënteel ondertussen bekend was met de naam Van In werd de handelsbenaming V.I.A. (Van In Aandrijvingen) in het leven geroepen. De officiële benaming Etn.Goysens blijft daarnaast bestaan.
  • V.I.A. heeft nog een aantal co-notaties: “V.I.A., de weg naar verstandig aankopen” of “V.I.A., vooruitstrevend in aandrijftechniek”.
  • Onze slogan “V.I.A. helps the world roll better” wordt nog steeds bewaarheid.